Pokyny pre hostí a ubytovací poriadok

 
 

Našim cieľom je, aby ste sa cítili príjemne. Preto je dôležité, aby ste sa vopred informovali o chode prevádzky nášho apartmánu.

Apartmán Ingrid (apartmán č.50) v AD Spiežovec patrí do výlučného vlastníctva Mgr. Ingrid Müllner. Na základe rozhodnutia prevádzkovateľa môže dôjsť na určitú dobu k dočasnému obmedzeniu rozsahu alebo kvality poskytovaných služieb. Môže ísť napríklad o technické, údržbové alebo personálne príčiny. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo po dohode s klientom zmeniť termín rezervácie a ponúknuť mu iný náhradný termín.

Pred príchodom na apartmán si prosím, skontrolujte  či máte kontakt na recepciu (00421 902 574 233) resp. na kontaktnú osobu, aby nedošlo k nedorozumeniu a vám boli podané všetky dôležité informácie súvisiace s pobytom.

 

Príchod

Pri príchode do apartmánu je nutné skontrolovať niekoľko maličkostí:

1.  Intenzitu vykurovania, prípadne ju prispôsobiť vašim požiadavkám. Alebo si v zime prikúriť kachľami vlastným drevom.

2.  V prípade potreby zvýšiť intenzitu chladničky na vyšší stupeň alebo zapnúť chladničku, ak je vypnutá.

3.  Parkovanie auta len na  parkovacom mieste, ktoré je pre vás určené. Prevádzkovateľ nezodpovedá za veci, ktoré si necháte v autách.

4.  Pri ubytovaní musí byť uhradená 50 % suma za pobyt, ak nie je dohodnuté inak, ak klient uhradí 100% cenu pobytu už pri rezervácií, obratom mu bude poslaný daňový doklad.

5.  Príchod na apartmán je možný od 14.00 hod. prípadne podľa dohody.

 

     Radi sa staráme o životné prostredie a aj vy nám pomáhate znižovať zbytočné plytvanie energiami. Takto sa spoločne snažíme zlepšovať životné prostredie. Sme radi, že šetríte energiami, vodou aj kúrením. Ďakujeme vopred za vaše zodpovedné správanie sa.

 

- Prosím udržujte si poriadok.

- Smeti sa vynášajú do priestoru na to určenému – na základe pokynov personálu  - správca, resp. kontaktnej osoby.

- Apartmán, v ktorom ste ubytovaní, patrí k nefajčiarskym apartmánom.

- Wifi pripojenie na internet je v apartmáne zdarma.

- TV so satelitným pripojením, môžete využívať počas celého pobytu neobmedzene.

- V čase od 22,00 hod. večer do 06.00 hod. ráno musíte dodržiavať nočný pokoj, teda správať sa tak, aby ste svojím konaním nevyrušovali ostatných zákazníkov zariadenia.

- V prípade porušenia tohto nariadenia a po opakovanom upozornení pracovníkom zariadenia, resp. iným oprávneným pracovníkom ubytovacieho zariadenia alebo polície je prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia oprávnený na druhý deň ráno zrušiť rezervované ubytovanie bez náhrady za zaplatenú zálohu za ubytovanie.

- V apartmáne nesmiete bez súhlasu vedenia apartmánu premiestňovať zariadenie, robiť úpravy, akékoľvek zásahy do elektrickej siete alebo iné inštalácie.

- Prevádzkovateľ apartmánu nezodpovedá za veci, ubytovanými osobami vnesené do priestorov, ktoré boli vyhradené na ubytovanie.

- Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné ponechávať deti do 12 rokov bez dozoru dospelých v apartmáne, ani v ostatných spoločenských priestoroch apartmánového domu. Pri vzniku úrazu alebo iných nepredvídaných okolností zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je dieťa prihlásené na pobyt.

- Sťažnosti ubytovaných klientov a prípadne návrhy na zlepšenie prevádzky apartmánov prijíma kontaktná osoba majiteľka apartmánu Mgr. Ingrid Müllner, ingarka@gmail.com prípadne telefonicky 00421 905 405 374.

- Požiarny poriadok a lekárnička sú vyvesené na prístupnom mieste.

- Ste povinný dodržiavať tieto pokyny. V prípade, ak ich budete porušovať, máme právo odstúpiť od poskytovania všetkých služieb pred uplynutím dohodnutého času.

 

Odchod

 

- Ak sa niečo pokazí, rozbije, zničí alebo prestane fungovať, prosím oznámte to kontaktnej osobe, prípadne osobe, ktorá s vami riešila rezerváciu. Zabezpečíme tak opravu ešte pred príchodom nového klienta.

- Apartmán je potrebné opustiť najneskôr v deň odchodu do 10.00 hod. prípadne podľa dohody.

- Intenzitu vykurovania zmeňte na 15 stupňov, alebo úplne vypnite.

- Ak kúrite kachľami, oheň zahasiť a zavrieť dvierka.

- Vyprázdnite chladničku a nastavte ju na stupeň č. 0 a vypnite ju zo zástrčky. Dvierka chladničky aj mrazáku nechajte otvorené.

- Vyprázdnite všetky smetné koše (kuchyňa, kúpeľňa).

- Vypnite všetky elektrospotrebiče z elektrického vedenia (TV, rádio, rýchlovarná kanvica...).

- Pozhasínajte všetky svetlá.

- Skontrolujte či sú všetky okna riadne zatvorené.

- Zamknite apartmán, kľúč odovzdajte kontaktnej osobe na recepcií a nahláste jej prosím závady, ktoré ste počas pobytu objavili.

 

Zároveň vás prosíme, aby ste pocity a zážitky z pobytu zapísali do našej knihy návštev na web stránke www.apartman-ingrid-donovaly.sk . Budeme radi ak o svojej spokojnosti porozprávate svojim známym a v prípadne nespokojnosti to povedali nám.

 

Ďakujeme a želáme príjemný pobyt.